loadingimg

Wczytuję dane...

Szukane słowa

znaki towarowe

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm,

zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są własnością tychże firm

Reklamacje/Zwroty

Regulamin zwrotu/ reklamacji w naszym sklepie. 

Regulamin zwrotów

1. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w okresie 14 dni od daty jego wydania. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części po wcześniejszym poinformowaniu sprzedającego o  tym fakcie.

2.Przed dokonaniem zwrotu prosimy o wypełnienie formularza  zwrotu , oraz przesłania do naszej firmy w celu zarejestrowania zwrotu. Na druku zwrotu należy podać przyczynę odstąpienia od zakupu. 

3. Po przesłaniu informacji o zwrocie towaru, kupujący ma 14 dni na odesłanie zakupionego towaru na swój koszt. Na zwracanej przesyłce należy umieścić dopisek "ZWROT". Przesyłki wysłane na koszt naszej firmy nie będą odbierane. 

4. Przyjmujemy zwroty towarów pełnowartościowych w opakowaniach oryginalnych nie noszących śladów otwierania lub eksploatacji.  Towary rozpakowane 

( tonery, tusze, taśmy ) nie podlegają zwrotowi. 

5. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach firmy Hapson).

6. Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu to 3% wartości netto zawracanego towaru, nie mniej niż 20 zł. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie w chwili rozpatrywania i zatwierdzenia faktury korygującej w postaci odrębnej faktury VAT.

7. W przypadku niezgłoszonych i nieuzasadnionych zwrotów, towar odsyłamy na koszt kupującego.

8. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy Hapson, na terenie Warszawy i okolic należy poinformować handlowca wówczas wyśle on pracownika naszej firmy po odbiór towaru, w przypadku wysyłki poza Warszawę towar należy przesłać na nasz koszt Pocztą Polską (Eco) z informacją na liście przewozowym "ZWROT KOSZT HAPSON".

9. Wg przepisów do odstąpienia od umowy zakupu towarów lub usług bez podania przyczyn ma prawo tylko konsument dokonujący zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalności gospodarczą lub zawodową.

Wszystkie zwroty i reklamacje są przyjmowane przez pracowników Hapson (handlowców i kierowców) wyłącznie za potwierdzeniem odbioru.

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Regulamin reklamacji. 

Hapson Sp z o.o.  rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002_r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, , Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu.

1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej i przesłania jej na adres firmy ( fax, e-mail, list ).

2. Po przesłaniu zgłoszenia reklamacji Sklep ustali z klientem  formę przesłania reklamacji.

3. Po ustaleniu formy przesłania reklamacji klient zobowiązany jest  w ciągu 7 dni do dostarczenia reklamowanego towaru  do Sklepu wraz z wydrukowanym 

i wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres:

Hapson Sp. z o.o.

05-120 Legionowo

ul.Słowackiego 15b

Z dopiskiem "Reklamacja"

W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar na własny koszt kompletny i czysty.
Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 14 dni, zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej,
 liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.

 Hapson nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.

 Warunki rękojmi

1. Na zakupione produkty Hapson udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w Hapson, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.

Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianym w karcie gwarancyjnej.

UWAGA:

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.)

Zwroty i reklamacje są realizowane przez pracowników naszej firmy.

Ewa Popek:

tel/fax: 22 675-11- 55

tel. mob.: 501-768-217

e-mail:

Tomasz Wrzosek:

tel/fax: 22 675-87-57

tel.mob.: 501-631-327

GG: 1901788

e-mail: hapson@wp.eu

Rafał Skibniewski:

tel.mob.: 504-127-166

e-mail: rbs@op.pl

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia reklamacji

Formularz zgłoszenia zwrotów